bMediation

News

Mediation barometer

bMediation position paper 2015

Gezien de voor bemiddeling gunstige politieke context heeft bMediation ter attentie van de Minister van de Justitie een aantal aanbevelingen geformuleerd in verband met de wetswijzigingen die tegenwoordig voorbereid worden, teneinde de bemiddeling steviger te verankeren als vorm van geschilenbeslechting. bMediation position paper NL.

Vu le contexte politique favorable à la médiation, bMediation a formulé des recommandations à l'attention du Ministre de la Justice sur les changements législatifs en cours d'élaboration pour ancrer plus solidement la médiation dans le paysage des modes de résolution de conflits. bMediation position paper FR.

Published on 06/10/2015

 

Mediation barometer

Gestion de conflits - Handelsconflicten

Article Médiation

Médiation: une recette miracle pour éviter les soucis ou les résoudre vite, bien et sans trop de coûts!

 Business Mediation Summit 2014

Website & pictures/photos/foto's

Published on 21/02/2014

Médiation et tribunal de commerce de Liège

Médiation commerciale: une affaire sur quatre réglée en moins de trois mois ! (Article presse Libre Belgique du 3 décembre 2013)

Nationaal Congres URHB - 23-10-2013

Een sfeerbeeld

bMediation in Dublin, Prague, Riga and Trier

In April and May bMediation was travelling around Europe presenting the Institute and the practice of mediation in Belgium: the presentation (EN)

Published on 28/06/13

bMediation in the press

Follow up of the press conference with the Minister of Justice Annemie Turtelboom and the President of the Federal Commission of Mediation Bernard Castelain:
- De Standaard
- De Tijd
- Belga
- DH
- Metro
- LE VIF
- LALIBRE
- VRT de Redactie

Published on 05/10/12

bMediation presents the Mediation Barometer 2012 with the participation of Minister Turtelboom

   Baromètre de la médiation 2012 
   Barometer van de bemiddeling 2012 
   Communiqué de presse conférence de presse (baromètre de la médiation 2012)
   Perscommuniqué van de persconferentie (barometer van de bemiddeling 2012)

Pictures of the press conference

Published on 18/09/12

bMediation launches a survey in collaboration with the Federal Mediation Commission

https://response.questback.com/beci/p2qssqw08e/. Results are expected to be published mid September.

Published on 28/06/12

bMediation round table 25/01/2012

Time for rEvolution in conflict resolution:
- see our press releases inDutch and French .
- see the press in Dutch andFrench
- see the pictures

Published on 27/01/12

Wat is VOBA?

Op 16 februari 2006 werd de vzw VOBA - Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage - opgericht door de Orde van Vlaamse Balies en VOKA. Vermits logge en dure procedures voor de rechtbank niet bevorderlijk zijn voor de economische samenleving, stelt VOBA zicht tot doel een volwaardig alternatief voor geschillenregeling in burgerlijke en handelszaken uit te bouwen. Hiertoe biedt zij bemiddeling en arbitrage aan. De federale bemiddelingscommissie bestaat zes jaar, vandaag stelt ze haar eerste rapport voor.

De bemiddelingscommissie probeert twee strijdende partijen tot een compromis te doen komen. Zo vormen ze een interessant alternatief bij bepaalde onenigheden waarbij de betrokken partijen normaal naar de rechter zouden voor stappen. Stany Ossieur, erkend bemiddelaar, legt uit hoe de commissie te werk gaat en of ze veel succes kent. Op 24 november 2011 gaf hij een interview op radio 1, u kan het gesprek hier beluisteren.

Published on 02/10/11

EU prepares a legislative package on ADR and ODR

bMediation takes part in the ADR and ODR workshop organised by the European Commission and Parliament in Krakow. A legislative package on ADR and ODR is expected in November 2011. The European Commission says that losses due to the lack of efficient ADR dealing with disputes linked to cross-border e-commerce is estimated at 2,5 billion and the amount is increasing. The Commission concludes that the amount that could be saved if efficient and transparent ADR systems existed is estimated at €20 billion (0,17% of EU GDP).

The European Parliament as well takes part in the preparation of the coming legislation package on ADR and ODR. Their report will be voted end of October. There is no dissident voice expected in this report. The EP will nevertheless claim for the rapid set up of a pan European ODR. The report will be voted end of October. MEP Wallis requested to integrate an ODR system to the European Contract Law initiative to be proposed by the European Commission on 12 October.

Published on 02/10/11

European Parliament workshop on the EU Mediation Directive

The European Parliament organised a workshop on "Mediation in civil and commercial matters: before and after the EU Mediation Directive", on 23 May 2011. bMediation was invited to report on business needs: "SMEs and large companies have a different approach to disputes" stressed Vincent Tilman, bMediaton consultant.

Published on 27/05/11

Mediation and class actions

Willem Meuwissen, bMediation trainer addressed a wide audience on 25 March on the relations between class actions and mediation. His conclusion is that the introduction of class actions in Belgian law, may significantly increase the use of mediation in Belgium. Both the European Commission and the Belgian government find ADR dispute settlement techniques in general and mediation in particular to be the most appropriate means of conflict resolution in class action suits. It is for the mediators to make a close follow up of all developments in this field." http://www.europeanclassactions.eu/program.html

Published on 30/03/11

European Commission consults on ADR

The European Commission consults on the use of alternative dispute resolution as a means to resolve disputes related to commercial transactions and practices in the EU. The purpose is to identify difficulties in relation to ADR and the ways to improve the use of ADR in the EU. The focus is on dispute between businesses and consumers. Deadline to contribute is 15 March 2011.

Published on 01/03/11

Dans un contexte politique favorable à la médiation, il a semblé utile à bMediation d’émettre des recommandations sur les changements législatifs en cours d’élaboration pour ancrer plus solidement la médiation dans le paysage des modes de résolution de conflits.

You are here: About us - News