bMediation

Uw mediation center

De behandeling van conflicten kunt u niet aan het toeval overlaten.  Heel wat geschillen worden op het gerechtshof beslecht, met bijhorende willekeur en beperkingen.  U kunt voor een goedkopere en vluggere oplossing kiezen via bMediation.

bMediation brengt u, in functie van uw noden, in contact met de beste bemiddelaars en garandeert een volstrekte vertrouwelijkheid.  Onze bemiddelaars zoeken niet alleen een juridische oplossing voor uw conflict; ze schatten ook de impact in voor uw bedrijf, werknemers en investeringen.  Door deze globale aanpak kan er gemakkelijker naar een consensus gewerkt worden om het conflict op te lossen. Een bemiddeling opstarten. Voorzie een bemiddelingsclausule in uw contracten.

bMediation est conforme aux lois RGPD en vigueur depuis le 25 mai 2018 et confirme que ce site l’est également. 

bMediation voldoet aan de AVG-wetten die van kracht zijn sinds 25 mei 2018 en bevestigt dat deze site dat ook is.

You are here Home