Opleiding tot erkend bemiddelaar
in burgerlijke- en handelszaken

bMediation is een opleidingscentrum voor bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.
Het is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Onze opleidingen:

Basisopleiding en specifieke opleiding

Word bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. De opleiding duurt 12 dagen, verdeeld over 5 tot 6 maanden.

Permanente vorming

Behoud uw erkenning door de aanvullende opleidingen van bMediation te volgen.

Subsidies

Momenteel kunt u subsidies aanvragen bij
- het Brussels Hoofdstedelijk Gewestl
- de KMO-portefeuille.

het bMediation label

Erkend bemiddelaar zijn is een kwaliteitsgarantie!

Er zijn twee mogelijkheden: de Federale Bemiddelingscommissie en de certificering van bMediation.

bMediation-certificering

Om bMediation-bemiddelaar te worden, moet u de bMediation-certificering hebben. Dit certificaat verkrijgt u als u de bemiddelaarsopleiding met succes volgt. In sommige gevallen moet er ook een examen afgelegd worden. De bemiddelaar moet ook deel uitmaken van het bMediation-netwerk en meewerken aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging.

De volgende documenten dient u ons te bezorgen voor uw certificering als bemiddelaar door bMediation:
  • een gemotiveerde aanvraag tot erkenning
  • de gevolgde bemiddelaarsopleiding (+ aantal uren) en het examenattest
  • uw akkoordverklaring met de voorwaarden van bMediation voor de certificering als bemiddelaar (in bijlage)
  • de ingevulde vragenlijst (zie bijlage)
  • een bewijs dat uw professionele aansprakelijkheid voor een minimum van € 1.239.468 gedekt is voor al uw tussenkomsten als bemiddelaar

 

> Erkenningsvoorwaarden

> Deontologische code

Vragenlijst lidmaatschap

het bMediation reglement