Hoe regelt u conflicten tijdens een lockdown?

De Covid-19-epidemie brengt onze routine aan het wankelen. Ze zorgt voor nieuwe moeilijkheden en angsten. De impact op overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen, families en individuen is uniek en zonder precedent.

Het Coronavirus verlamt niet alleen de economie: het veroorzaakt bovendien onzekerheid, o.a. bij de betaling van facturen, van de kinderopvang of van de huur. Het bemoeilijkt het beheer van die kinderopvang, de zorg voor een bejaarde of een ziekenhuisopname. Het verstoort de organisatie tussen mede-eigenaars of aandeelhouders en met medewerkers, leveranciers, klanten, concurrenten of collega’s. Het belemmert samenwerking, projecten, successies, verkoopopdrachten, bedrijfsoverdrachten, aankopen, bouwwerven, enz.

Het creëert nieuwe conflicten. Advocaten stellen dat vast.

Het verergert – of beïnvloedt althans – bepaalde reeds bestaande conflicten.

Het is momenteel moeilijk om een beroep te doen op Justitie, aangezien het rechtssysteem zelf door de epidemie vertraging oploopt.

Een recente verordening schort de termijnen op voor gerechtelijke en administratieve procedures, maar onder andere ook voor administratieve of fiscale procedures.

Sommige mensen riskeren het excuus van de epidemie in te roepen om hun verplichtingen niet na te komen. Nu is het wel zo dat er achter het excuus soms een echte, onuitgesproken moeilijkheid schuilgaat.

De partijen slagen er niet altijd in om op eigen houtje een ruimte voor dialoog te creëren, op weg naar een bevredigend akkoord dat rekening houdt met de belangen van alle partijen.

Een bijkomende moeilijkheid is de onmogelijkheid om elkaar fysiek te ontmoeten.

De crisis kan ook een daling van het inkomen veroorzaken. Met als gevolg dat geen advocaat meer het standpunt van de persoon kan verdedigen, zo nodig voor de rechtbank.

De eigenheid van de crisis is dat ze iedereen treft.

Als we het conflict uitsluitend vanuit een juridisch perspectief benaderen, riskeren we die moeilijkheid, die voor de betrokken partijen van groot belang is, over het hoofd zien.

De hulp van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde partij kan nuttig zijn. Deze professional creëert een vertrouwelijk onderhandelingskader en moedigt de partijen aan om samen te streven naar een overeenkomst die rekening houdt met de moeilijkheden van de andere partij.

De aanwezigheid van advocaten is een troef is voor de bemiddelaar en de bemiddelde partijen. Toch kan de bemiddeling ook zonder advocaten plaatsvinden.

In 80% van de gevallen leidt de bemiddeling tot een overeenkomst. Het vertrouwelijke karakter ervan garandeert een behandeling op maat van de partijen – en dóór de partijen. Hierbij wordt rekening wordt gehouden met de eventueel variabele impact van het Coronavirus op hun situatie.

Onze bemiddelaars zijn uitgerust om snel het contact te leggen tussen de partijen en om een bemiddeling snel op gang te brengen en uit te voeren. Uiteraard leven ze de maatregelen qua inperking en sociale distantiëring na.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen: info@bmediation.eu

Meer informatie over bemiddeling vindt u op www.bmediation.eu