De bemiddelaar middenin de crisis: de Covid-19 maatregelen

Als zelfstandige ondergaat u in uw beroepsleven waarschijnlijk de gevolgen van de epidemie.

Vooral het verbod op fysieke ontmoetingen en de regels voor sociale distantiëring vormen een aanzienlijke uitdaging voor ons beroep.

U bent via de nieuwsbrieven van maart en april 2020 (https://www.fbc-cfm.be/nl/nieuws) (*) op de hoogte van de maatregelen die de Nationale Crisisraad en de Federale Bemiddelingscommissie hebben genomen.

Zelfs in bijberoep kan de bemiddelaar aanspraak maken op verscheidene steunmaatregelen voor zelfstandigen die door de epidemie zijn getroffen. De bemiddelaar komt in aanmerking voor het overbruggingsrecht op voorwaarde dat hij sociale zekerheidsbijdragen betaalt op basis van een jaarlijks inkomen van ten minste 13.993,77 EUR.

Deze maatregelen zijn te vinden op https://www.beci.be/nl/2020/03/26/zelfstandigen-uw-vergoedingen/ en https://www.beci.be/nl/2020/04/02/het-betalingsuitstel-ondernemingskredieten/  

(*) De Federale Bemiddelingscommissie kondigde vorige week aan dat het voortaan mogelijk is om een face-to-face-bemiddeling te organiseren zolang de voorzorgsmaatregelen op het gebied van gezondheid en sociale distantiëring worden nageleefd.