BMediation publiceert de bemiddelingsbarometer van 2018: een samenvatting van bemiddelingen in België

Sinds 2012 voert bMediation om de twee jaar een onderzoek uit naar bemiddelaars die geaccrediteerd zijn door de federale bemiddelingscommissie. De resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd in een rapport: de barometer van bemiddeling.

In 2018 kon bMediation rekenen op de wetenschappelijke ondersteuning van Tom Wijnant, promovendus en assistent aan de Universiteit van UGent.

b Mediation erkent dankbaar de steun van de federale bemiddelingscommissie en de heer Tom Wijnant voor hun steun en effectieve hulp bij het vergroten van het bewustzijn van bemiddeling.

Bemiddelingsbarometer 2012 (FR)

Bemiddelingsbarometer 2016 (NL)